1678681256343.jpg

资源介绍:

赵鹏,男低音歌唱家,出生于黑龙江省齐齐哈尔。国内HI-FI音乐的领军人物,被誉为“人声低音炮”。受邀多次出现在CCTV、省市级电视台各频道的大型晚会中,并多次获得众多音乐大奖。2004年,赵鹏将扩张乐队更名为惊堂木乐队,活跃在全国的演出舞台。同年,赵鹏以个人名义及赵鹏与惊堂木乐队双重身份签约于广州涂鸦文化,并推出首张个人专辑《人声低音炮Ⅰ闪亮的日子》,成为Hi-Fi界的销量神话


专辑名称:赵鹏精选135首无损

专辑歌手:赵鹏

专辑日期:--

专辑来自:国内

专辑类型:流行音乐

专辑格式:WAV

专辑大小:5.78GB

存储网盘:百度网盘

资源整理:【说唱帮】www.rapbang.cn


歌曲列表:

赵鹏 - 地平线.wav

赵鹏 - 美丽的梭罗河.wav

赵鹏 - 落红泪.wav

赵鹏 - 两个人.wav

赵鹏 - 奉献.wav

赵鹏 - 晚秋.wav

赵鹏 - 一把小雨伞.wav

赵鹏 - Walala.wav

赵鹏 - 孤甲.wav

赵鹏 - 一剪梅.wav

赵鹏 - 春光好.wav

赵鹏 - 夜来香.wav

赵鹏 - 剪爱.wav

赵鹏 - 红莓花儿开.wav

赵鹏 - 月亮之上.wav

赵鹏 - 庸人自扰.wav

赵鹏 - 赶集归来.wav

赵鹏&惊堂木乐队-那一天.wav

赵鹏 - 嘎达梅林.wav

赵鹏 - 乡间小路.wav

赵鹏 - 山茶花.wav

赵鹏 - 澎湖湾.wav

赵鹏 - 祈祷.wav

赵鹏 - 莫斯科郊外的晚上.wav

赵鹏 - 牵引.wav

赵鹏 - 一场游戏一场梦.wav

赵鹏 - 白桦林.wav

赵鹏 - 春花秋月.wav

赵鹏 - 我怎么哭了.wav

赵鹏 - 偶然.wav

赵鹏 - 再回首.wav

赵鹏 - 忍不住想你.wav

赵鹏 - 把悲伤留给自己.wav

赵鹏 - 爱的箴言.wav

赵鹏 - 平分秋色.wav

赵鹏 - 月光森林.wav

赵鹏 - 相思河畔.wav

赵鹏 - 这个城市.wav

赵鹏 - 女人花.wav

赵鹏 - 不了情.wav

赵鹏 - 吻你.wav

赵鹏 - 在水一方.wav

赵鹏 - 鲁冰花.wav

赵鹏 - 蓝眼泪.wav

赵鹏 - 忽然想起你.wav

赵鹏 - 九年.wav

赵鹏 - 鸿雁.wav

赵鹏 - 明月千里寄相思.wav

赵鹏 - 情人的眼泪.wav

赵鹏 - 啊 朋友再见.wav

赵鹏 - 三百六十五里路.wav

赵鹏 - 想说爱你不容易.wav

赵鹏 - 声音.wav

赵鹏 - 心恋.wav

赵鹏 - 卡秋莎.wav

赵鹏 - 小花朵.wav

赵鹏 - 橄榄树.wav

赵鹏 - 把根留住.wav

赵鹏 - 一生守候.wav

赵鹏 - 秋蝉.wav

赵鹏 - 庭院深深.wav

赵鹏 - 买卖.wav

赵鹏 - 明日天涯.wav

赵鹏 - 张三的.wav

赵鹏 - 风与花的爱情.wav

赵鹏 - 三月里的小雨.wav

赵鹏 - 感恩的心.wav

赵鹏 - 早春.wav

赵鹏&惊堂木乐队-春天里.wav

赵鹏 - 蓝蓝的夜蓝蓝的梦.wav

赵鹏 - 红河谷.wav

赵鹏 - 忘了我是谁.wav

赵鹏 - 明天你是否依然爱我.wav

赵鹏 - 鸽子.wav

赵鹏 - 那一天.wav

赵鹏 - 海恋.wav

赵鹏 - 叶赛尼娅.wav

赵鹏 - 独上西楼.wav

赵鹏 - 逝去的爱.wav

赵鹏 - 中华民谣.wav

赵鹏 - 几多愁.wav

赵鹏 - 淡.wav

赵鹏 - 阿爷爷.wav

赵鹏 - 夜上海.wav

赵鹏 - 外婆的澎湖湾.wav

赵鹏 - 卜奎大街.wav

赵鹏 - 爱人带我回家.wav

赵鹏 - 亲爱的小孩.wav

赵鹏 - 梦田.wav

赵鹏 - 滚滚红尘.wav

赵鹏 - 绣荷包.wav

赵鹏 - 乌兰巴托的晚上.wav

赵鹏 - 星星点灯.wav

赵鹏 - 在那东山顶上.wav

赵鹏 - 知否.wav

赵鹏 - 野花.wav

赵鹏 - 唱歌给你听.wav

赵鹏 - 落花流水.wav

赵鹏 - 渡口.wav

赵鹏 - 花房姑娘.wav

赵鹏 - 闪亮的日子.wav

赵鹏 - 踏浪.wav

赵鹏 - 南泥湾.wav

赵鹏 - 我的家乡.wav

赵鹏 - 童年.wav

赵鹏 - 山楂树.wav

赵鹏 - 当我想你的时候.wav

赵鹏 - 你的样子.wav

赵鹏 - 好好爱我.wav

赵鹏 - 喀秋莎.wav

赵鹏 - 爸爸的草鞋.wav

赵鹏 - 甜蜜蜜.wav

赵鹏 - 青春舞曲.wav

赵鹏 - 但愿人长久.wav

赵鹏 - 情难枕.wav

赵鹏 - 小路.wav

赵鹏 - 北国之春.wav

赵鹏 - 歌.wav

赵鹏 - 欢颜.wav

赵鹏 - 沉默的表示.wav

赵鹏 - 被遗忘的时光.wav

赵鹏 - 走在雨中.wav

赵鹏 - 新不了情.wav

赵鹏 - 你的眼神.wav

赵鹏 - 小城故事.wav

赵鹏 - 春天里.wav

赵鹏 - 船歌.wav

赵鹏 - 知道不知道.wav

赵鹏 - 三套车.wav

赵鹏 - 迟到.wav

赵鹏 - 殇.wav

赵鹏 - 多少柔情多少泪.wav

赵鹏 - 南屏晚钟.wav

赵鹏 - 其实你不懂我的心.wav

赵鹏 - 白月光.wav


付费资源

您需要注册登录后通过购买才能查看!