@Z)CDZC`$6]_2ULZQKR}{QH.png

资源简介:

自17世纪以来,现代英语在英国和美国的广泛影响下在世界各地传播。通过各类这些国家的印刷和电子媒体,英语已成为国际主导语言之一,在许多地区和专业的环境下的语言也有主导地位,例如科学、导航和法律。

从小我们在学校里接受的英语教育就不重视口语,在国内,我们也没有太多跟外国人打交道、练习口语的机会,所以很多人都不知道怎样学好英语口语。实际上,充分利用英语原版的影视作品,不失为学习英语口语的一个好办法。

电影列表:

[公共汽车司机].Bus.Driver.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[反串之旅].The.Sex.Trip.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[后见之明].Hindsight.2008.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[当爱回来时].To.Whom.It.May.Concern.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[感觉].Sensation.2010.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[洛城致命娇娃].L.A.Femmes.Fatale.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[漫漫翘家路].About.Scout.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[狂舞杀机].Beat.Street.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[登入火星].Approaching.the.Unknown.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[空中机密].A.Dark.Reflection.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[空气].Air.2014.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[篮球之心].1000.to.1.The.Cory.Weissman.Story.2014.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[精神领袖].Divine.Access.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[美食大战].Jadoo.2013.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[老船匠].The.Boat.Builder.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[街头霸王].Callejero.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[轮回现实].Flashes.2014.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[钢铁拳].Armstrong.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[静静的绿河].Ladygrey.2015.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts

[面条侠].Spaghettiman.2016.WEB-DL.1080P.H264.AAC.English.CHT-OPS.ts


付费资源

您需要注册登录后通过购买才能查看!